DOI: https://doi.org/10.15802/unilib/2019_187151

Creation and Development of Comfortable Information Environment of Science at the University: Library Contribution

I. V. Yurik, V. S. Lazarev

Abstract


The objective of the study was identification of essential characteristics of a comfortable information environment of science and determining the role of the University library in its creation and development. Methods. The information base of the research consists of the publications of researchers and specialists on the problems under study, as well as of the results obtained during the research works of the authors of the article; both were interpreted by the authors and set out in the context of the research objective. Results. The findings are the presented analysis of definitions of the notions of "information environment", "information environment of science", "comfort of information environment". Essential characteristics of comfortable information environment of science are featured. The practical value of the research is the applicability of the results to the work of other University libraries. Conclusions. It is stated that the Belarusian National Technical University Scientific library makes a significant contribution to the creation and development of a comfortable information environment of science of the University by means of the introduction into practice of such activities as: information support of applied research and experimental development carried out in a number of priority areas of scientific and technical activities in the Republic of Belarus, the creation and maintenance of open access resources, the formation of the needs of scientists and researchers in primary scientific data, advisory work on researchers registration in various systems of identification of author profiles, bibliometric research.


Keywords


information environment of science; open access resources; primary research data; repository; bibliometric research; scientific serials; scientific journals; identification of author profiles; information services; digital transformation of science

Full Text:

PDF HTML

References


Hirst, G. (1978). Discipline impact factor – a method for determining core journal list, Journal of American Society for Information Science, 29(4), 171-172. doi: https://doi.org/10.1002/asi.4630290403

Informatsionnaya sreda. (2019). In: Finansovyy slovar. Retrieved from https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/23436 (in Russian)

Informatizatsiya. (2019). In: Vikipediya: svobodnaya entsiklopediya. Retrieved from: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F(in Russian)

Kachan, D. A., Bogatko, A. V., Bogatko, I. N., Yenin, S. V., Kulazhenko, V. G., Lazarev V. S. … Yurik, I. V. (2018). Integratsiya informatsionnykh resursov otkrytogo dostupa dlya obespecheniya nauchno-obrazovatelnogo protsessa v uchrezhdeniyakh vysshego obrazovaniya. Otkrytoe obrazovanie, 22(4), 53-63. doi: 10.21686/1818-4243-2018-4-53-63 (in Russian)

Kalyuzhnyi, K. A. (2015). Informatsionnaya sreda i informatsionnaya sreda nauki: sushchnost i naznachenie. Nauka. Innovatsii. Obrazovanie, 18, 7-23. Retrieved from http://sie-journal.ru/informaczionnaya-sreda-i-informaczionnaya-sreda-nauki-sushhnost-i-naznachenie (in Russian)

Lazarev, V. S., Yurik, I. V. (2018). Selection of periodicals to support nanotechnology research. Scientific and Technical Information Processin, 45(2), 87-99. doi: 10.3103/s0147688218020065

Ozhereleva, T. A. (2014). Ob otnoshenii ponyatiy informatsionnoe prostranstvo, informatsionnoe pole, informatsionnaya sreda i semanticheskoe okruzhenie. Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamentalnykh issledovaniy, 10(2), 21-24. Retrieved from https://applied-research.ru/ru/article/view?id=5989 (in Russian)

Tsvetkov, V. Y. (2014). Information field. Life Science Journal, 11(5), 551-554. Retrieved from http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1105/083_24537life110514_551_554.pdf

Shreider, Yu. A. (1976). Informatsionnye protsessy i informatsionnaya sreda. Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya. Seriya 2. Informatsionnye protsessy i sistemy, 1, 3-6. (in Russian)

Smirnov, M. A. (2001). Informatsionnaya sreda i razvitie obshchestva. Informatsionnoe obshchestvo, 5, 50-54. (in Russian)

York University. What is open data? (n.d.). Retrieved from https://www.library.yorku.ca/web/open/overview/open-data/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.