DOI: https://doi.org/10.15802/unilib/2019_187420

Networking Information Technologies as a Method Innovative Changes in Academic Libraries

V. B. Hovorukha, Larysa A. Semenova, Liudmyla A. Semenova

Abstract


Objective. The article examined at current global trends to require significant changes of the educational and library infrastructure. The analysis of these tendencies and of the current state of development of the educational and library sphere gave an opportunity to understand to the implementation of network technologies can affect to the activities of academic institutions. Methods. At the present stage, the popularity of distance technologies is increasing because they are best able to meet the new needs of modern users of library networks. The authors identified the factors of popularity and scope of networking technologies and investigated their influence on various aspects of the practical activity of university libraries. Results. Practical experience of the Scientific and Technical Library of DNURN named after academician V. Lazaryan demonstrates to the use of the modern networking technologies, which changed, improved and expanded the scope of services of the library institution. Conclusions. The research allows conclude to mastering library specialists of new knowledge and working skills to mobile information technologies. The introduction these technologies to practical activity promotes further development of the academic library and helps to improve forms of service for remote users to digital content

Keywords


academic libraries; networking information technologies; innovative development; digital media; remote user

Full Text:

PDF HTML

References


Afanasjewa, L. W., & Smyrnowa, M. L. (2019). Die Anwendung von Innovativen Multimedia-Technologien beim Fremdsprachenunterricht an der Technischen Universität. Naukovi zapysky Nacionalnogo universytetu “Ostrozka akademiya”, Seriya “Filologiya” 6 (74), Ostrog, 158-161. doi:https://doi.org/10.25264/2519-2558-2019-6(74) (in German)

Bandylko, L. F. (2018). Informatyzaciya suspilstva ta tendenciyi rozvytku bibliotechnoyi osvity. Zbirnyk materialiv VIII Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi Suchasna informacijno-bibliotechna osvita: strategichni oriyentyry, February 27 - March 2, 2018, Kiev, 25-27. Retrieved from https://ula.org.ua/259-publikaciyi/vidannya (in Ukrainian)

Brünger-Weilandt, S. Brauchen wir eine neue Infrastruktur des Wissens? NIG 6.0. Ein Magazin aus Ein Magazin aus gegebenem Anlass, 21-26. Retrieved from http://www.nasig.org/site_page.cfm?pk_association_webpage_menu=310&pk_association_webpage=9435 (in German)

Deutsche Digitale Bibliothek - Kultur und Wissen online (2012, December 20). Deutschland.de. Retrieved from https://www.deutschland.de/ru/topic/kultura/kommunikacia-smi/nemeckaa-cifrovaa-biblioteka-online (in German)

Deutsche Digitale Bibliothek (n.d.). De.Wikipedia.org. Retrieved from https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Digitale_Bibliothek (in German)

Kolesnykova, T. (2017). “I Light my Candle from yours…”: Anthropological Aspects of Modern Library Services for Scientists. Anthropological Measurements of Philosophical Research,11, 49-62. doi: https://doi.org/10.15802/ampr.v0i11.105478

Konovalenko, O. Ye., & Brusencev, V. O. (2017). Vykorystannya suchasnykh multymedijnykh ta interaktyvnykh texnologij v osviti. Retrieved from http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33606 (in Ukrainian)

Kukharenko, V. M. (2018). Pereshkody vprovadzhennyu dystancijnogo navchannya. Retrieved from http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39602 (in Ukrainian)

Markova T., Glazkova I., & Zaborova E. (2016). Quality Issues of Online Distance Learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 237, 685-691. doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2017.02.043

Matveyeva, O. V., & Yunakovska, V. V. (2017). Obslughovuvannya chytachiv universytetskoyi biblioteky cyfrovym kontentom. Retrieved from http://openarchive.nure.ua/handle/document/3723 (in Ukrainian)

Pominova, O. V., (2016) Mozhlyvosti stvorennya elektronnykh konferencij za dopomogoyu platformy Open Conference Systems: poglyad bibliotekarya. Materialy III mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi The University Library at a New Stage of Social Communications Development,December 1-2, 2016, Dnipro, 253-257. doi: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4479839 (in Ukranian)

Samigulina, G. A., & Samigulina, Z. I. (2017). Distantsionnoe obuchenie inzhenerov na osnove sovremennykh innovatsionnykh intellektualnykh tekhnologiy. Vesnik Natsionalnogo tekhnicheskogo universiteta “Kharkovskiy politekhnicheskiy universitet” (KhPI), Seriya “Informatyka ta modelyuvannya”, 21 (1243), Kharkiv, 166-175.doi: https://doi.org/10.20998/2411-0558.2017.21.15 (in Russian)

Smirnowa, M. L. (2017). Neuen Medien und die Motivation im Fremdsprachenunterricht. Retrieved from http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10022 (in German)

Yevsyukova, N., & Fedyaj, S. (2018). Bezperervna systema pidvyshhennya kvalifikaciyi bibliotechnykh pracivnykiv jak odyn iz chynnykiv innovacijnykh zmin u biblioteci. Zbirnyk materialiv VIII Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi Suchasna informacijno-bibliotechna osvita: strategichni oriyentyry, February 27 - March 2, 2018, Kiev, 28-33. Retrieved from https://ula.org.ua/259-publikaciyi/vidannya (in Ukrainian)

Zagumenna V., & Granchak T. (2017). Dystancijna osvita bibliotekariv u virtualnomu seredovyshhi. Visnyk Knyzhkovoi palaty. 6, 45-47. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2017_6_14


Refbacks

  • There are currently no refbacks.