DOI: https://doi.org/10.15802/unilib/2019_187559

Profile of the Scientific Organization in Scopus and Web of Science Databases. The Role of University Libraries in the Presentation of the Publication Activity of Scientific Organization

O. A. Savelieva, O. P. Savina, V. M. Stepanenko, O. V. Voitovych

Abstract


Purpose. The article is aimed to prove the possibility of increasing the significance of university libraries through the services for representing the publication activity of a scientific organization. Methodology. Consideration of the possibilities of the university library to support the scientific and publishing activities of the university, namely its publication activity, was carried out on the experience of the Scientific and Technical Library of Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan (Library of DNURT). Results. The features and stages of creating / correction of the organization profile in Scopus and Web of Science databases are presented. The role of the library in scientometric studies evaluating the publication activity of university is indicated. Conclusions. The demand for university library and strengthening of its role have significantly increased as a result of the introduction of services to support the publication activity of employees and organization

Keywords


organization profile; Scopus; Web of Science; Library of DNURT; publication support services; library services

Full Text:

PDF HTML

References


Bychko, О. М. (2018). Rolj biblioteky u naukometrychnykh doslidzhennjakh universytetu. Naukovi praci Kam'janecj-Podiljsjkogho nacionaljnogho universytetu imeni Ivana Oghijenka. Serija: Bibliotekoznavstvo. Knyghoznavstvo, 5, 149-153. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2018_5_28 (in Ukranian)

Durham University Library. (n.d.). Google Scholar: Publish or Perish. Retrieved from https://www.dur.ac.uk/library/research/evaluate/howdoi/publishperish/

Harzing, A.-W. (2016). Publish or Perish. Retrieved from https://harzing.com/resources/publish-or-perish

Kolesnykova, T. O. (2015). Trendy rozvytku bibliotek v universytetakh Ukrajiny ta svitu. Rozbudova ghromadjansjkogho suspiljstva: misija Ukrajinsjkoji bibliotechnoji asociaciji: zbirnyk materialiv Vseukrajinsjkoji naukovo-praktychnoji konferenciji, 18-19 lystopada 2015, Kyiv, 7-10. Retriеved from http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4326 (in Ukranian)

Kolesnykova, T. O., & Matveyeva, O. V. (2015). Universytetsjka nauka: bibliometrychni doslidzhennja. Suchasni problemy dijaljnosti bibliotek v umovakh informacijnogho suspiljstva: materialy mizhnarodnoji naukovo-praktychnoji konferenciji, 10-11 veresnja 2015, Lviv, 40-48. Retriеved from http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4173 (in Ukranian)

Kolesnykova, T. O. (2016). Servisni sluzhby suchasnoji universytetsjkoji biblioteky: obslughovuvannja naukovciv. Bezpekove innovacijne suspiljstvo: vzajemodija u sferi pravovoji osvity ta pravovogho vykhovannja: Mizhnarodna internet-konferencija, 25 travnja 2016, Kharkiv. Retriеved from http://eadnurt.diit.edu.ua/-jspui/handle/123456789/4733 (in Ukranian)

Kvelidze-Kuznetsova, N. N., & Morozova, S. A. (2009). Bibliometricheskie pokazateli kak otsenochnyy kriteriy deyatelnosti prepodavatelya universiteta. Universum: Vestnik Gertsenovskogo universiteta, 4, 38-45. Retriеved from https://cyberleninka.ru/article/n/bibliometricheskie-pokazateli-kak-otsenochnyy-kriteriy-deyatelnosti-prepodavatelya-universiteta (in Russian)

Myamlin, S. V. & Kolesnykova, Т. O. (2014). Development of scientific school of transport mechanics: artistic legacy of Ye. P. Blokhin. Science and Transport Progress, 1 (49). 7-21. doi: https://doi.org/10.15802/stp2014/22657

Myrhorodska, A. І., & Savelieva, O. A. (2016). Evolyutsiya bibliotechnoy deyatelnosti v protsessakh formirovaniya nauchnykh potentsialov universitetov. University’s Library at a New Stages of Social Communications Development : Proceedings of the IIId International Scientific and Practical Conference, December 1-2, Dnipro, 2016. doi: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4216920 (in Russian)

Nazarovets, S., Teixeira da Silva, J,. & Nazarovets, M. (2019). Challenge of Ukrainian academic librarians in an evolving scholarly publishing landscape. The Journal of Academic Librarianship, 45 (1). 9-14. doi: https://doi.org/10.1016/j.acalib.2018.11.001

Yepifanova, O. V., & Savelieva, V. V. (2018). Pidvyshhennja publikacijnoji aktyvnosti naukovciv universytetu : mozhlyvosti biblioteky. Naukovo-komunikacijnyj prostir biblioteky ZVO: vymoghy chasu ta realiji: vseukrajinsjka naukovo-praktychna konferencig, 1-2 lystopada 2018, Mykolaiv. Retrieved from http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2467 (in Ukranian)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.