(1)
NIKOLAIENKO, N. M. .; RYBALCHENKO, O. M. PREDICTION OF THE FUTURE: NEW ROLES OF THE UNIVERSITY LIBRARIAN. UniLibNSD 2021, 152-158.